Technik weterynarii w Schronisku dla zwierząt

Technik weterynarii w Schronisku dla zwierząt
miejsce pracy – Płock  ul. Parowa 20

Zakres obowiązków polegający głównie na:

 • wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom w nagłych wypadkach;
 • podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii;
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
 • opieka nad zwierzętami leczonymi w schronisku;
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie ich do zabiegów operacyjnych
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
 • przeprowadzanie szczepień pod nadzorem lekarza weterynarii oraz stosowanie profilaktyki przeciwpasożytniczej
 • mycie, sterylizacja i konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z leczeniem zwierząt

  Od kandydatek i kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia zawodowego technicznego,
 • Doświadczenia w zawodzie technika weterynarii,
 • Dyspozycyjności i zaangażowania w pracę
 • Sumienności i uczciwości w wykonywaniu obowiązków

Dlaczego warto złożyć swoja aplikację?
Praca w naszej instytucji gwarantuje poszerzenie umiejętności i doświadczenia w zakresie opieki weterynaryjnej.
Nasza oferta jest doskonałą propozycją dla osób, które chcą wykazać się sprawnością działania, potrafią pracować w zespole. Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i inne świadczenia pracownicze.

Rekrutacja będzie prowadzona dwuetapowo:
Po formalnej ocenie aplikacji na stanowisko technika weterynarii skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną połączoną ze sprawdzeniem ich umiejętności praktycznych w pracy ze zwierzętami.

Zgłoszenia należy kierować na adres :
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Płocku,
ul. Przemysłowa 31 – Dział kadr pokój nr 17.

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów do dnia 20.02.2015