NASZA OFERTA

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. swoją ofertą obejmuje systemy odbioru i zagospodarowania odpadów stałych, ciekłych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz utrzymanie terenów zielonych jak i selektywną zbiórkę odpadów.

Kierujemy się rzetelnością i uczciwością, a naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług. Zadowolenie naszych Klientów jest naszym celem, który realizujemy poprzez kompleksowość oferowanych usług. Dążymy do pozycji niezawodnego dostawcy usług najwyższej jakości, dostosowanych do specyficznych potrzeb naszych Klientów.

 

Dla Państwa wygody świadczymy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych bezpylnymi specjalistycznymi pojazdami, obsługując pojemniki do składowania odpadów komunalnych o różnych pojemnościach: SM 110, SM 120, SM 240, SM 400 oraz SM 1100. Do dyspozycji są nasze, estetyczne pojemniki z tworzyw sztucznych i blachy ocynkowanej w szerokiej gamie kolorów, które udostępniamy nieodpłatnie.
 
POJEMNIKI
SM 120 pojemność: 120 litrów SM 400 pojemność: 400 litrów
wysokość: 935 mm wysokość: 1080 mm
szerokość: 480 mm szerokość: 730 mm
głębokość: 560 mm głębokość: 820 mm
SM 240 pojemność: 240 litrów SM 1100   pojemność: 1100 litrów
wysokość: 1065 mm wysokość: 1354 mm
szerokość: 580 mm szerokość: 1373 mm
głębokość: 735 mm głębokość: 1073 mm
W naszej ofercie znajdują się również usługi wywozu nieczystości stałych z kontenerów od KP 4 do kontenerów wielkogabarytowych KP 36. Małe ilości odpadów pobudowanych i gruzu odbieramy w pojemnikach o pojemności 1100 l. oraz w specjalnie oznakowanych workach typu „BIG BAG”, które można nabyć w siedzibie spółki przy ul. Przemysłowej 31 w Płocku. Cena worka typu „BIG BAG” obejmuje również unieszkodliwianie odpadów w nim złożonych. Współpraca odbywa się na podstawie długoterminowych umów oraz jednorazowych zleceń. Odpady wielkogabarytowe: odpady o dużych rozmiarach, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach np. zbędne meble, wózki, sprzęt gospodarstwa domowego itp.

KONTENERY
KP 4 pojemność: 4 mᶟ KP 16 pojemność: 16 mᶟ
długość: ok. 3,5 m długość: ok. 3,5 m
szerokość: ok. 1,7 m szerokość: ok. 2,0 m
wysokość: ok. 0,7 m wysokość: ok. 2,3 m
KP 7   pojemność: 7 mᶟ KP 32   pojemność: 32 mᶟ
długość: ok 3,5 m długość: ok. 6,5 m
szerokość: ok. 1,7 m szerokość: ok. 2,5 m
wysokość: ok. 1,2 m wysokość: ok. 2,4 m
Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej, które częściowo są nie do uniknięcia. Odpady zostają wytwarzane nie tylko przez fabryki, ale również w  szpitalach, magazynach, warsztatach samochodowych oraz zakładach budowlanych.

Specyficzną grupą odpadów przemysłowych są odpady niebezpieczne. Występują one w bardzo wielu zakładach przemysłowych. Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez odpady niebezpieczne polega na ich unieszkodliwianiu.

Wprowadzanie do środowiska odpadów przemysłowych, a tym bardziej niebezpiecznych wywołuje negatywny wpływ na przyrodę oraz życie i zdrowie człowieka.

Świadczymy kompleksową, w pełni profesjonalną usługę obejmującą demontaż eternitu, jego właściwe zapakowanie, oznakowanie oraz utylizację na składowisku materiałów niebezpiecznych.

Kontakt z azbestem może prowadzić do wielu chorób związanych z układem oddechowym – takich jak:
 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak),
 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej,
 • zmiany skórne,
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli,
Właścicielu pamiętaj, iż masz obowiązek:
 • przeprowadzić kontrolę swojej posesji pod kątem wyrobów z azbestu,
 • dokonać oceny ich stanu technicznego,
 • wyroby zakwalifikowane do wymiany winny być usunięte,
Do 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte.

W zakres usługi sanitarnej wchodzą wolnostojące kabiny sanitarne. Gwarantujemy najwyższy poziom komfortu oraz godne warunki sanitarne wszędzie tam, gdzie infrastruktura otoczenia nie jest dostatecznie rozwinięta.

Wynajmujemy oraz w pełni obsługujemy przenośne kabiny WC m.in.:
 • podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych (festyny, pikniki, koncerty, imprezy sportowe),
 • na budowach, podczas prac remontowych, drogowych i mostowych,
 • przy barach, piwiarniach i kawiarniach,
 • na stacjach benzynowych, parkingach,
 • w miejscach zgromadzeń publicznych,
 • podczas targów, kongresów, zabaw,
 • na polach namiotowych, kąpieliskach,
Wynajęte toalety w zależności od potrzeb klienta regularnie myjemy i utrzymujemy w ciągłej czystości stosując specjalistyczny sprzęt i ekologiczne środki chemiczne.

Dysponując samochodem asenizacyjnym o pojemności beczki 4,5 mᶟ świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych – usługi asenizacyjne. Świadczone są one zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych.

Współpraca odbywa się na podstawie długoterminowych umów oraz jednorazowych zleceń.