KONTAKT

S U E Z  Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Adres: ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, POLSKA

Sekretariat Zarządu
Telefon: 24 262 48 53
Fax: 24 262 22 44
E-mail: plock.sekretariat@suez.com

Dział ds. Odpadów Komunalnych
(zlecenia w ramach podatku, odpady płynne, toalety przenośne itp.)
Telefon: 24 367 92 26
E-mail: plock-marketing@suez.com
plock.handel@suez.com

Dział ds. Odpadów Przemysłowych
(odpady: budowlane, niebezpieczne, wielkogabarytowe itp.)
Telefon: 24 367 92 12
Telefon: 24 367 92 16
Telefon: 24 367 92 27
E-mail: plock-marketing@suez.com
plock.handel@suez.com

Dział Administracji Sprzedaży
(faktury, płatności)
Telefon: 24 367 92 23
E-mail: plock.sprzedaz@suez.com

Dział Eksploatacji
E-mail: plock.dyspozytor@suez.com