Kontakt
Usługi
Strona Główna

Nasze usługi / Wywóz odpadów komunalnych stałychŚwiadczymy usługi w zakresie  wywozu nieczystości stałych bezpylnymi specjalistycznymi pojazdami, obsługując pojemniki do składowania odpadów komunalnych o różnych pojemnościach.
SM 120 L
SM 240 L
SM 400 L
SM 770 L
SM 1100 L
KP 7 – 10 m 3
Rodzaje i wymiary oferowanych pojemników
SM 1100

wysokość całkowita
1354 mm
szerokość
1373 mm
głębokość
1073 mm
wysokość bez pokrywy
1206 mm
pojemność
1100 litrów
SM 400

wysokość całkowita
1080 m m
szerokość
730 m m
głębokość
820 m m
wysokość bez pokrywy
1080 m m
pojemność
400 litrów
SM 240

wysokość całkowita
1065 mm
szerokość
580 mm
głębokość
735 mm
wysokość bez pokrywy
990 mm
pojemność
240 litrów
SM 120

wysokość całkowita
935 mm
szerokość
480 mm
głębokość
560 mm
wysokość bez pokrywy
860 mm
pojemność
120 litrów
SM 110

wysokość całkowita
935 mm
szerokość
480 mm
głębokość
560 mm
wysokość bez pokrywy
860 mm
pojemność
110 litrów

Umowę na wywóz odpadów możecie Państwo podpisać w siedzibie naszej Spółki przy ul. Przemysłowa 31 w Płocku 
Przy realizacji umów firma dodatkowo stosuje worki o pojemności  80 l. Po podpisaniu umowy bezpłatnie udostępniamy naszym klientom pojemniki

Prosimy o zabranie ze sobą niżej wymienionych dokumentów:
 
1.W przypadku klientów indywidualnych

dowód osobisty
 
2.W przypadku firm:

decyzja nadania numeru NIP
decyzja nadania numeru REGON
wpis do ewidencji lub odpis KRS
 
3.Do kategorii odpadów komunalnych zalicza się odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Do odpadów komunalnych zalicza się również odpady, które ze względu na swój skład i charakter podobne są do komunalnych.
 
Czego nie należy wrzucać do pojemników:
odpadów niebezpiecznych, tj. akumulatorów, baterii, lekarstw, świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj.: radia, telewizory, monitory, drukarki, sprzęt AGD, itp., popiołu, gruntu, kamieni, odpadów budowlanych.
Zapraszamy również do gromadzenia dodatkowych odpadów w specjalnie oznakowanych workach, z logo Spólki  które można nabyć w siedzibie naszej firmy (od poniedzałku do piątku w godz. 7.00-14.30, czwartki od 7.00 do 16.30 . Worki sprzedają również kierowcy naszych śmieciarek.

Cena zakupu jednego worka zawiera koszty wywozu i wynosi 12,00 zł brutto.


Wstecz    Do góry